Kullanım Koşulları Sözleşmemiz

MADDE 1 – Giriş

İşbu sözleşmede İxirlife Teknoloji A.Ş. (“Hizmet Sağlayıcı”) tarafından https://www.ixirlife.com/ web sitesi (“Web Sitesi”) kanalıyla Hizmet Alıcılara sunulan hizmetlerin Hizmet Alıcılar tarafından Web Sitesi kanalıyla sipariş edilmesi ve bunların satışına ilişkin hüküm ve şartları belirlenmektedir.

Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alıcı bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

“Başlangıç Paketi” adı altında verilen ixirlife Güzellik Merkezi(neden Güzellik Merkezi) yönetim yazılımının içeriği aşağıdaki gibidir:

 1. Randevu yönetim sistemi (100 Ad./AY),
 2. Müşteri kayıt sistemi,
 3. Sms yönetimi
 4. Ürün / Hizmet yönetimi
 5. Tek kullanıcı

“Standart Paket” adı altında, “Başlangıç Paketi”’ndekilere ek olarak verilen yazılımın içeriği aşağıdaki gibidir:

 1. Satış / Adisyon yönetimi,
 2. Sınırsız randevu yönetimi
 3. Randevu ve kampanya hatırlatmaları,
 4. 3 Kullanıcı
 5. Kullanıcı yetkilendirme
 6. Standart raporlama

“Profesyonel Paket” adı altında, “Standart Paket”’tekilere ek olarak verilen yazılımın içeriği aşağıdaki gibidir:

 1. Sınırsız kullanıcı
 2. Kasa (Gelir/Gider) Yönetimi
 3. Paket / Seans Yönetimi
 4. Personel Prim ve Ciro Yönetimi
 5. Fatura ve Stok Takibi
 6. Çoklu Şube Yönetimi
 7. Gelişmiş Raporlama

MADDE 2 – Tanımlar

Bu sözleşmede aşağıda belirtilen terimler kullanılmaktadır:

 1. Hizmet Sağlayıcı – MUALLİMKÖY MAH. DENİZ CAD. MUALLİMKÖY T.G.B. 1.ETAP 1.1.C1 BLOK Kapı No:143 /8 Daire No:Z01 adresinde mukim İxirlife Teknoloji A.Ş.’yi ifade eder.
 2. Hizmet Alıcı – Hizmet Sağlayıcının paket hizmetlerini kullanan ve işbu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde bu hizmetleri sipariş edecek olan, söz konusu hizmetlerin verilmesi için imzalanacak sözleşmenin tarafı olan ve işbu sözleşmeye uymakla yükümlü olan her türlü gerçek kişi, işletme veya tüzel kişiyi ifade eder.
 3. ixirlife  (“Yazılım” veya “Sistem”) – www.ixirlife.com web sitesi ve/veya ixirlife mobil uygulamaları üzerinden, işletmelerin randevu, işlem, personel özlük, müşteri ve finansal verilerini yönetmesi maksadıyla sunulan işletme yönetim uygulamasını ifade eder.
 4. Kullanıcı – Profesyoneller dışında ixirlife.com sitesine hizmet alıcı tarafından kaydedilen müşterilerdir.
 5. Hizmet/Hizmetler – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcıya ait olan ve Kullanıcı’ya ixirlife.com adresi üzerinden sunulan Güzellik Merkezi yönetim yazılımıdır.
 6. Profesyonel – Herhangi bir güzellik dalında uzmanlaşmış kuaför, stilist, estetisyen, berber, makyöz, masör, manikürist ve yukarıda belirtilmeyen ve güzellik ve bakım faaliyetinde bulunan her türlü diğer güzellik çalışanını ifade eder.
 7. Profil – Hizmet Alıcı, Kullanıcılar ve Profesyonel’e ilişkin bilgi ve yorumları ifade eder.
 8. Paket/Paketler – Hizmet Alıcı’nın somut ihtiyaçları dikkate alınarak öngörülen ve işbu sözleşmede belirtilen ödeme koşullarının gerçekleşmesini müteakip belirli bir süre için Hizmet Alıcı’nın Profilinin kullanımına sunulan ek fonksiyonlar grubunu ifade eder. İşbu fonksiyonlar grubuna Başlangıç Paketi/Standart Paket/ Profesyonel Paket adı da verilir. Başlangıç Paket, Standart Paket ve Profesyonel Paket ile birlikte “Paket” veya “Paketler” olarak anılacaktır.
 9. Randevu Sistemi – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcıya ait olan ve kullanım hakkının bu Sözleşme ile belirlenen şartlar çerçevesinde Hizmet Alıcıya verdiği bilgisayar yazılımını ifade eder. Hizmet Alıcı Randevu Sistemi’ne Web Sitesi üzerinden ulaşabilir. Randevu Sistemi, Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinden belirli bir Profesyonel’den randevu almasını veya Profesyonel’in Randevu Sistemi’ne bağımsız olarak müşteri eklemesini sağlayan, bu kapsamda Hizmet Alıcı’nın ve Profesyonel’in kendi Randevu Sistemi’ni yönetebilmesine imkan veren bir sistemdir.
 10. Sipariş – Paket siparişi vermek için doldurulan, Hizmet Alıcı tarafından imzalanan, Paket alma koşullarını tanımlayan formu ifade eder. Hizmet Alıcı’nın Sipariş’i geçmesi bu sözleşmenin uygulanmasının kabulü anlamına gelir.
 11. Ödeme Dönemi – Hizmet Alıcı’nın kendisine sağlanan hizmetler için ödeme yaptığı dönemi ifade eder. Ödeme Dönemi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecektir.
 12. Sözleşme – Taraflar arasında Sipariş verme yoluyla işbu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Paket hizmeti sağlanması için imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
 13. Sms – Hizmet Alıcı tarafından ixirlife arayüzü kullanılarak, metni hizmet alıcı tarafından belirlenmiş ve yasal yükümlülüğü tamamen Hizmet Alıcıya ait olan, gönderim altyapısı ve faturalandırılması Gold Telekomünikasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan, ixirlife’’nın hiçbir yasal aracılık statüsü taşımadığı sms gönderim sistemidir.
 14. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
 15. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

MADDE 3 – Sözleşmeleri İmzalama ve Sonlandırma Prosedürü

 1. Taraflar arasında Sözleşme akdedilmeden önce Hizmet Alıcı işbu sözleşmeye göre bir Sipariş verip aşağıdaki yollardan biriyle Hizmet Sağlayıcıya imzalı siparişi iletir ve Hizmet Sağlayıcı da teslim aldığını teyit eder.
  Siparişin iletilme şekilleri;
  1. imzalı siparişin Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen faks numarasına gönderilmesi ve akabinde imzalı Sipariş aslının Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen adresine iletilmesi veya
  2. imzalı siparişin [email protected] e-mail adresine gönderilmesi ve akabinde imzalı Sipariş aslının Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen adresine iletilmesi veya
  3. imzalı siparişin Hizmet Sağlayıcının ticari temsilcisine doğrudan gönderilmesi veya elden teslim edilmesi veya
  4. siparişin www.ixirlife.com ve/veya ixirlife mobil uygulaması üzeriden Hizmet Alıcı tarafından dijital ortamda, kayıt işlemi sırasında veya sonrasında “sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” bölümünde belirtilen şartları okuyup onaylamak suretiyle, işlemi gerçekleştirdiği IP adresi Hizmet Sağlayıcı tarafından kayıt altına alınarak  kabul edilmesi
 2. Hizmet Alıcı sistemi kullanmaya devam ettiği süre boyunca, sözleşmenin en güncel halindeki şartları sağlamaya devam ettiğini, sisteme kendi hesabı veya oluşturduğu alt hesaplar üzerinden giriş yapılmak suretiyle kullanmaya devam edilmesinin sözleşmenin en güncel halindeki şartları kabul ettiği anlamına geleceğini taahhüt eder.
 3. Hizmet Alıcı Profilini oluştururken sağladığı ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, firma adı, firma bilgileri vb. bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
 4. Paketler’in güncel fiyatları ixirlife.com adresindeki fiyat listesinden temin edilebilir. Hizmet Sağlayıcı fiyat listesini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat listesindeki değişiklikler Hizmet Alıcı için güncel sözleşmenin uzatılmasıyla geçerli olacaktır.
 5. sözleşmenin geçerlilik süresi 12 aydır. sözleşmenin geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, Taraflar’dan biri sözleşmeyi uzatmak istemediğini diğer Taraf’a bildirmediği sürece Sözleşme, aksi Taraflarca veya bu Sözleşme kapsamında belirlenmediği sürece, aynı koşullarla ve fesih bildirimi yapılana kadar bir aylık sürelerle yenilenir. Bildirim en geç sözleşmenin bitimine 1 ay kala yapılmalıdır.
 6. Siparişin alınmasından sonra Hizmet Sağlayıcı, Siparişi yerine getirmek için gerekli teknik ve insan kaynaklarını kullanarak hizmetleri vermeye başlar. Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin devreye alınması, Hizmet Alıcı’nın Siparişinin kabul edildiği anlamına gelir.
 7. Hizmet Alıcı her zaman için sözleşmeyi Hizmet Sağlayıcıya bildirim yaparak tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme, Hizmet Sağlayıcının fesih bildirimini aldığı ilgili hizmet ayının sonunda sonlanacaktır.
 8. Hizmet Alıcı’nın sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hizmet Sağlayıcı mahkemeye başvurmaya ve ihbar süresinin uygulanmasına gerek olmaksızın Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak ve tazminatsız sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’dan Madde 9’da tanımlanan cezai tazminat ile ilgili hükümler uygulanacaktır.
 9. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen bildirimlerin alındığı tarih bildirimin Hizmet Sağlayıcının veya Hizmet Alıcının aşağıda belirtilen adreslerinde teslim alındığı tarih olarak kabul edilecektir. Bildirimlerin yazılı olması gerekir, aksi halde bildirimler geçersiz sayılacaktır. Bir belgenin Hizmet Alıcı tarafından Siparişte belirtilen adreste ve Hizmet Sağlayıcı tarafından ise sözleşmede belirtilen adreste teslim alınması durumunda Taraflar söz konusu belgenin yazılı olarak gönderildiğini kabul edecektir. Şu kadar ki TTK 18/3 hükümleri saklıdır. Adres değişikliklerinin diğer Taraf’a 10 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda bu madde kapsamında belirtilen adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.
 10. Hizmet Alıcı siparişte belirtilen Paket hizmetinin ilgili olduğu Profilde yer alan bilgi ve materyallerin doğruluğunu ve bu bilgilerin hiçbir yasa hükmünü ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. İşbu beyan ve taahhüte aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde 3. kişilerden gelecekler dahil her türlü talepten bizzat Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcının rücu hakkı saklıdır.
 11. Hizmet Alıcı, Profil oluşturmak veya fonksiyonları üzerindeki blokajı kaldırmak için gerekli materyalleri zamanında temin edecektir. Hizmet Alıcı’nın yukarıda belirtilen materyali siparişin imza tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde temin etmemesi Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin verilmesini durdurmayacaktır. Profil Sipariş geçildiğinde alınan bilgilere veya materyallere dayanarak yayınlanacaktır.Hizmet Alıcı hizmetin bu durumda usulüne uygun olarak verildiğini kabul edeceğini ve bu konuda Hizmet Sağlayıcıya herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacağını kabul eder.
 12. Hizmet Alıcı birden fazla Profil için “Başlangıç Paket”, “Standart Paket” ve “Profesyonel Paket” satın aldığı takdirde, Paket hizmetinin verilmeye başlama zamanı satın alınan Profiller’den biri için bu hizmetlerin verilmeye başlandığı tarih olarak kabul edilecektir.
 13. Taraflar, Hizmet Sağlayıcının hizmet sunumunu gerçekleştireceği web sitesinin (alan adı da dahil) tasarımını, arayüzlerini, panellerini, görsellerini ve fonksiyonlarını Hizmet Sağlayıcının değiştirebileceği konusunda mutabıktırlar. Taraflar, web sitesindeki tasarım ve görsellerin tüm fikri mülkiyet haklarına Hizmet Sağlayıcının sahip olacağı konusunda mutabıktırlar. Hizmet Alıcıya ilişkin sunulan bilgilerin Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından arşiv, yedekleme, bilgi saklama ve istatistiki sebeplerle işlenebileceğini ve bunların iş geliştirme amacıyla Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından iş ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini Hizmet Alıcı kabul eder. Taraflar Hizmet Sağlayıcının, hizmet sunumunu gerçekleştireceği web sitesinde yer alan mecralara Hizmet Sağlayıcının faaliyetleri ile ilgili ve mevzuata uygun tanıtım, reklamlar alabileceği ve verebileceği, blog kanalları açabileceği, forumlara erişim sağlayabileceği konusunda mutabıktırlar.
 14. Hizmet, Profiller, yazılım sistemi ve “Başlangıç Paket”, “Standart Paket”, “Profesyonel Paket”  ile ilgili fonksiyonlara ilişkin telif hakları da dahil her türlü fikri mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcıya aittir.
 15. Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan tüm işlere ilişkin telif hakları ile fikri mülkiyet hakları ile korunan diğer işlerin ve materyallerin bağımsız parçaları olan unsurlara ilişkin telif hakları oluşturuldukları tarihten itibaren Hizmet Sağlayıcıya aittir.
 16. Hizmet Alıcı hizmetlerde sergilenen grafik tasarımlarla ve Hizmetlerle ilgili herhangi bir hak sahibi olmayacaktır.
 17. Hizmet Alıcı girişimsel faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili Hizmetleri kullandığını teyid eder. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat uygulanmaz.

MADDE 4 – Ödeme Şartları

 1. Paket hizmetler için Hizmet Alıcı tarafından ödenecek bedel her bir Siparişte belirtilecektir.
 2. İşbu hizmetlerin temini için ilk fatura Hizmet Alıcı’nın hizmetleri almaya başladığı tarihten itibaren düzenlenecek olup, müteakip faturalar da İlk Fatura Tarihini takip eden 1 er ay aralıklarla düzenlenecektir. Hizmet Alıcı düzenlenen her bir fatura bedelini fatura düzenlenmesini takip eden 14 gün içerisinde ödemekle yükümlü olacaktır. Hizmet aktivasyonu, ilk faturanın ödenmesine müteakiben yapılacaktır.
 3. Hizmet Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcı tarafından lisanslı ödeme aracı kuruluşları veya mukim bankaların altyapısını kullanarak oluşturulan online ödeme sistemi ve/veya mail order yoluyla sağladığı kredi kartı bilgileri ile işbu Sözleşme kapsamında Hizmetin yürürlükte olduğu süre boyunca ya da sözleşmenin ilgili hükümleri gereği Sözleşmenin sona ermesi akabinde düzenleyeceği her bir faturanın tahsilatı otomatik olarak gerçekleştirilecektir. sözleşmenin iptali ile birlikte Hizmet Alıcı’nın tahakkuk etmiş başka bir borcu kalmaması halinde otomatik tahsilat sistemi başka bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilir. Hizmet Alıcı’nın hesabından mükerrer veya sehven bir tahsilat işleminin gerçekleştirilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcının Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmakla mükellef olduğu hesap kayıtlarının incelenmesine müteakip sehven tahsil edilen bu bedel Hizmet Alıcıya iade edilir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcıya kendi takdirinde olmak üzere indirim sağlayabilir (bu indirimin tutarı ve şartları Paket hizmetlerine ilişkin faturada veya başka bir belgede belirtilir). İndirimin temini ve tutarı Hizmet Sağlayıcı tarafından önerilen ek fonksiyonlara bağlıdır. Özellikle bu indirim Profesyonel’in Hizmet Sağlayıcının kendi web sitesinde (varsa) önerdiği ek fonksiyonları kurmasıyla bağlantılı olabilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan indirim bunun devamlılık arz edeceği anlamına gelmez. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine bağlı olmak üzere daha önce uyguladığı indirimi her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Hizmet Alıcı’nın hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.
 5. Hizmet Sağlayıcının faturalarında belirtilen Paket hizmetlerinin fiyatı, sağlanan indirimler hariç, herhangi bir stopaj veya kesinti yapılmadan KDV dahil bedel üzerinden tam olarak ödenmelidir.
 6. Hizmetler için belirtilen ödemenin vadesinde gerçekleştirilmemesi halinde Madde § 9 dördüncü bentte tanımlanan cezai tazminata ilişkin hükümler aynen uygulanır. Hizmet Sağlayıcının cezai tazminatı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır.
 7. Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

MADDE 5 – Verilen Hizmetlerin Türü ve Kapsamı

 1. Paket hizmeti, siparişte gösterilen Hizmet Alıcıların Profillerine yüklenir.
 2. Profiller’inde Paket hizmetinin aktif hale getirilmesi gereken Hizmet Alıcı’lar web sitesine kaydedilmeli ve ayrıca bu kişiler Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda yetki almalıdır.

MADDE 6 – Paket Hizmetlerinin Verildiği Şartlar

Hizmet Sağlayıcı Paket hizmetlerini Hizmet Alıcıya Siparişte ve bu Sözleşmede belirtilen kapsamda ve şartlarda temin edecektir.

 1. Hizmet Sağlayıcı:
  1. sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde Hizmet Alıcı tarafından gösterilen Profiller’deki hizmetlerini aktive edecek ve tutacaktır;
  2. Hizmet Alıcı’ nın Profilindeki verilerin düzeltmesine ilişkin paneli aktive edecektir;
  3. “Başlangıç”, “Standart” ve“Profesyonel” Paketlerinin aktif duruma getirildiği Profilin taslağının hazırlanmasında, paketin aktivasyon tarihini izleyen 21 gün içinde yardım sağlayacaktır.
 2. Hizmet Alıcı:
  1. Ödemelerini zamanında yapacak;
  2. Profilde tam ve doğru bilgiler tutacak;
  3. Profilde tuttuğu Kullanıcı kişisel verileri için Kullanıcılardan gerekli izinleri alacak, gerekli izinleri almadan kayıt ettiği kişisel verilerden kaynaklı Hizmet Sağlayıcıya gelebilecek her türlü yasal ve cezai yaptırımdan tamamen ve yalnızca Hizmet Alıcı olarak kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacak;
  4. Güncel liste fiyatlarından yüksek fiyat yazmayacak;
  5. Hizmetlerin doğru verilmesi ve özellikle Profil’lerin Hizmet Sağlayıcı tarafından gösterilen şekilde tamamlanması için Hizmet Sağlayıcı ile yakından işbirliği yapacaktır.
  6. SMS hizmeti kapsamında gönderim yapacağı SMS lerin yasal olarak belirtilen şartları sağladığına emin olacak ve yasal yükümlülüğün kendinde olacağını kabul edecektir.
 3. Taraflardan her biri diğer Taraf hakkında bu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinenler dışındaki tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri diğer Taraf’ın  yazılı izni olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler. Taraflar’ın bu Sözleşmenin ifası dolayısıyla birbirleri ve Sözleşme konusu hakkında öğrendikleri ve üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinenler dışındaki her türlü bilgi bu madde kapsamındadır. Gizliliğin ihlali halinde Taraflar diğer Taraf’ın her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.
 4. Bu sözleşmeden kaynaklanan bilgilerin gerek Hizmet Alıcı ve gerekse 3. kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması ve sözleşmenin ifası ile ilgili olmayan amaçlar için alınması durumunda Hizmet Alıcı her türlü zarar ve talepten bizzat sorumludur.
 5. Hizmet Alıcı, Hizmet Sağlayıcının IT sistemini bu Sözleşme kapsamı dışında kullanamaz. Bu kapsamda 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcının Hizmet Alıcıya rücu hakkı saklıdır. Hizmet Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcının IT sistemine bağlantı için gerekli ekipmanına ilişkin teknik şartlar şunlardır:
  1. İnternet erişimi,
  2. cep telefonu numarası,
  3. e-posta adresi,
  4. web tarayıcısı.
  5. internet erişimi olan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon
 6. Paket hizmeti süreklilik esasına göre temin edilir. Hizmet Alıcı bu hizmetlerin verilişinin askıya alınmasını talep etme hakkına sahip değildir.
 7. Hizmet Sağlayıcı Paket hizmeti bedellerinin tamamı veya bir kısmının Hizmet Alıcı tarafından geç ödenmesi durumunda hizmetlere erişimi durdurmak hakkına sahip olacaktır.
 8. Hizmet Sağlayıcının görüşüne göre Profilin Hizmet Sağlayıcının işiyle rekabet etme amacıyla veya kabul edilemez başka bir amaçla kullanılması halinde, Hizmet Sağlayıcı hizmetlerin teminini durdurmak veya hizmetlerin verilmesini herhangi bir zamanda reddetmek hakkına sahip olacaktır. İşbu maddeye aykırılık sebebiyle Hizmet Sağlayıcı nezdinde doğan her türlü zarardan da bizzat Hizmet Alıcı sorumludur.

MADDE 7 – ixirlife Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı

 1. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nin aktive edilmesi üzerine Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcıya, sözleşmenin geçerlilik süresi ile sınırlı, gayrimünhasır ve yalnızca 7.2 maddesinde belirtilen kullanımlara ilişkin olmak üzere web sitesinde kullanmak üzere bir lisans vermektedir. Bu lisansın amacı Hizmet Alıcı’nın web sitesi ve özel mobil uygulamalar üzerinden Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’na erişmesini sağlamaktadır. Bu lisans Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın aktivasyon tarihindeki mevcut versiyonunu ve Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcıya erişme izni verilmişse, Hizmet Sağlayıcı tarafından değiştirilen versiyonlarını yukarıda belirtilen zaman sınırı ve kullanma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanma hakkını kapsar. Lisansın işbu maddede belirtilen kapsam dışında kullanması sonucunda 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcının Hizmet Alıcıya rücu hakkı saklıdır.
 2. Bu lisans yalnızca aşağıda belirtilen kullanımlar için verilmektedir:
  1. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın dağıtılması – Hizmet Alıcı tarafından seçilen yerde ve zamanda İnternet üzerinden kullanım
  2. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın çoğaltılması – Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın düzgün çalışması için gerekli bilgisayar belleğinde veya bir başka analog cihazda geçici çoğaltımı (örn. tarama).
 3. Lisans Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcıya erişme izni verildiği andan Sözleşme sona erinceye veya iptal edilinceye kadar sınırlı süreli olarak düzenlenmiştir.
 4. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı ile ilgili olarak Hizmet Alıcı’nın uygunsuz veya bu sözleşmeyi ihlal eden davranışları olması durumunda Hizmet Sağlayıcı Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’na erişimi bloke etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde 3. kişilerden gelebilecek her türlü talepten Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcının Hizmet Alıcıya rücu hakkı saklıdır:
  1. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın başka kullanıcıların internet kullanımına zarar verecek şekilde kullanılması,
  2. Spam mail gönderilmesi,
  3. Kullanıcılar ve/veya Profesyoneller’in bilgileriyle oynanması,
  4. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın kaynak kodu ile oynanması,
  5. Güzellik Merkezi Yönetim Yazılımı’nı yetkisiz şekilde çoğaltma girişimleri,
  6. Hizmet Sağlayıcının kişisel çıkarlarının ihlali,
  7. Hizmet Sağlayıcıya karşı haksız rekabet girişimleri,
  8. sözleşmenin ihlali,

Hizmet Sağlayıcının lisansı iptal etme kararı Hizmet Alıcı tarafından siparişte belirtilen e-posta adresine bildirilecektir.

MADDE 8 – Kişisel Bilgiler ve Veriler

 1. Hizmet Alıcı sisteme girdiği ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, doğum tarihi, yazılı ve görsel içerik vb. her türlü kişisel bilgilerin tutulması, depolanması ve işlenmesi için ilgili bilgilerin sahiplerinden gerekli izinleri almış olmak yükümlülüğündedir.
 2. Hizmet Alıcı sisteme girdiği kişisel bilgilerle alakalı Hizmet Sağlayıcı’nın yalnızca bir altyapı sağlayıcısı olarak rol aldığını ve Hizmet Sağlayıcı’nın Veri Sorumluluğu bağlamında hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, bu kişisel bilgilerden doğabilecek her türlü aykırılık için itiraz etme hakkı olmaksızın tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu ve oluşabilecek cezai yaptırımların muhattabının kendisi olduğunu kabul eder.
 3. Hizmet Alıcı profili altında oluşturduğu hesaplar aracılığıyla ortakları, çalışanları veya herhangi bir üçüncü kişi veya kişiler tarafından sisteme girilen kişisel veriler konusunda tamamen ve yalnızca kendisi sorumlu olduğunu kabul eder.
 4. Hizmet Alıcı Profiline topluca eklenmek üzere Hizmet Sağlayıcıya dijital ortamda gönderdiği kişisel bilgileri içeren müşteri listelerinde bulunan tüm kişilerden gerekli veri izinlerinin alındığını, bu verilerin sisteme eklenmesinden doğacak her türlü sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul eder.
 5. Hizmet Alıcı sisteme giriş yaptığı kendi hesabının ve Profili altında oluşturduğu, ortakları, çalışanları ve diğer üçüncü kişi veya kişiler tarafından kullanılan diğer kullanıcı hesaplarının giriş bilgilerinin güvenliğinden tamamen ve yalnızca kendisi sorumludur. Bu hesaplara yapılacak izinsiz girişler konusunda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve izinsiz girişin yaşanması durumunda bunu derhal Hizmet Sağlayıcı’ya bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. Hizmet Sağlayıcı kendisine Hizmet Alıcı tarafından verilen kişisel bilgilerin işlenmesini Hizmet Alıcı ile ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın üçüncü şahıslara devredebilir ve Hizmet Alıcı bu hususu peşinen kabul eder. Bu sözleşmede belirtilen, kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin hükümler Hizmet Sağlayıcının kişisel bilgilerin işlenmesini devrettiği üçüncü şahıs için de bağlayıcı olacaktır.

MADDE 9 – Sözleşme Çerçevesinde Sorumluluk, Sözleşmenin Erken Feshi

 1. Hizmet Sağlayıcının bu Sözleşme kapsamındaki Paket hizmetlerinin verilememesi veya gerektiği gibi verilememesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 2. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcı’nın uğrayacağı kar kaybı veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 3. İşbu sözleşmenin Madde 3 § 3’te belirtilen süresinin sonundan önce ve Hizmet Sağlayıcının sorumlu olmadığı nedenlerle feshedilmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcıya Kurulum Bedeli’ni ve fesih tarihine kadar olan üyelik kapsamında yapılan indirimleri fatura eder. Hizmet alıcı bu sözleşmeyi imzalamış olmak ile birlikte başka hiçbir ekstra bildirime ve cezai takibe gerek kalmaksızın düzenlenen bütün faturaları kabul eder.
 4. Hizmet Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında aldığı Hizmetler kapsamında Hizmet Alıcı tarafından düzenlenen faturalardan birini 14 (ondört) günlük ödeme vadesinin dolmasına müteakip 29 (yirmi dokuz) gün içerisinde ödemediği takdirde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşecektir. Hizmet Sağlayıcı bu durumda Hizmetler’i tek taraflı olarak durdurur ve/veya sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fesheder ve Kurulum Bedeli’ni ve fesih tarihine kadar olan üyelik kapsamında yapılan indirimleri Hizmet Alıcıya fatura eder. Hizmet Alıcı işbu sözleşmeyi imzalamış olmak ile birlikte hiçbir bildirime ve cezai takibe gerek kalmaksızın düzenlenen bütün faturaları ve bu faturaları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alıcı işbu fatura tutarını ve sözleşmenin fesih tarihine kadar tahakkuk eden faturaların tamamını sözleşmenin feshi akabinde Hizmetin Hizmet Sağlayıcı tarafından durdurulduğu tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde telefon ile sözlü veya elektronik posta, sms, internet ve mobil uygulamalar ya da posta yolu ile yazılı olarak Hizmet Alıcıya bildirilen Hizmet Sağlayıcının banka hesabına ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi halde Hizmet Sağlayıcı ayrıca herhangi bir bildirime gerek olmaksızın yasal takibat sürecini başlatma hakkına sahiptir.
 5. İşbu Sözleşme kapsamında uygulanan ceza Hizmet Sağlayıcının Hizmet Alıcıya verdiği hizmetler nedeniyle uğradığı zararın tamamını karşılamıyorsa, Hizmet Sağlayıcı, cezai tazminatı aşan zararlarını talep etmek hakkına sahip olacaktır.

MADDE 10 – Son hükümler

 1. Hizmet Sağlayıcı işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin veriliş şekliyle ilgili olarak tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşmeye göre yürürlüğe girecek olan fiyat listesi değişiklikleri hariç değişiklikler, yayınlandıkları tarihi izleyen ödeme döneminin sona ermesinden sonra geçerli olacaktır.
 2. Hizmet Sağlayıcı, IT ekipmanı üzerinde koruyucu bakım ve onarım işlemleri yapmak hakkına sahiptir. Bu işlemler Paket hizmetlerde aksaklığa veya bu hizmetlerin kullanılamamasına yol açabilir. Hizmet Sağlayıcı koruyucu bakım ve onarım çalışmalarının geceleri veya hafta sonunda yapılması için elinden gelen çabayı gösterecektir.
 3. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Hizmet Sağlayıcının sunucusunda meydana gelen bir kaza vb. Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca işbu Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 10 günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.
 4. Bu sözleşmede düzenlenmemiş olan hususlar Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına tabi olacaktır.
 5. Taraflar arasındaki işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf Kocaeli Merkez Mahkemeleri ve Kocaeli Merkez İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.
 6. Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflar’dan birinin bu sözleşmeden doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kullanım Koşulları Sözleşmesi nedir?

Kullanım Koşulları Sözleşmemiz, bir hizmet sağlayıcı ile hizmetten yararlanmak isteyenler arasında, hizmetten yararlanmak için uyulması gereken şartları ve kullanıcıların bu şartlara uyma taahhütlerini içeren, yasal bir sözleşmedir.

2. Kullanım Koşulları Sözleşmesi nasıl imzalanır?

Kullanım Koşulları Sözleşmemiz, genellikle hizmet sağlayıcının web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcılar, hizmet sağlayıcının web sitesini kullanarak veya hizmetten yararlanmaya başladıkları andan itibaren sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

3. Kullanım Koşulları Sözleşmesinin kapsamı nedir?

Kullanım Koşulları Sözleşmemiz, hizmet sağlayıcının sağladığı hizmetlere ilişkin şartları kapsar. Bu şartlar, genellikle aşağıdakileri içerir:

 • Hizmetin kapsamı
 • Hizmetin kullanımı
 • Hizmet ücretleri
 • Sorumluluklar
4. Kullanım Koşulları Sözleşmesini kabul etmezsem ne olur?

Kullanım Koşulları Sözleşmemiz kabul etmezseniz, hizmet sağlayıcının sağladığı hizmetlerden yararlanamazsınız.