Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı

dijital dönüşüm tanıtım programı

Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; “Dijital dönüşüm projelerini uygulayacak KOBİ’lerimize, 20 milyon lira üst limitli olmak üzere 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı sağlıyoruz”

Ankara’daki Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı’nda katıldık. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, EBRD ve Bankalar arasında yapılan 300 milyon avroluk finansman protokolü ile ülkemizin sanayi sektörüne büyük destek sağlamaktadır.
Protokol kapsamında, özellikle “İmalatçı Kobilerin Dijital Dönüşümü”ne odaklanacak destek programı ile işletmelerin dijital dönüşümü hız kazanmaktadır.

Biz TübitakTüsside DDX Dijital Dönüşüm Danışmanlarının hazırlayacağı DDX raporu (Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası) alan kobiler, bu destekten faydalanabilecekler.

Finansman desteği, işletmelerin kredibilitesini artırarak rekabet güçlerini yükseltecek. Türk sanayisinin dijital dönüşümüne büyük bir ivme kazandıracak.

Herkese hayırlı olsun!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecinde finansman engelini aşmalarını sağlayacaklar. Bunun için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Bakan Kacır, KOBİ’lere 300 milyon avroluk finansman sağlayarak dijital dönüşüm projelerine destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, KOBİ’lerin 20 milyon lira üst limitli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı sağladıklarını belirtti.

Kacır, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne odaklanan ” Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı”na katıldı. Bu programın önemine vurgu yaptı. Teknolojik gelişmelerin işletmelerin günlük yaşam pratiklerine etki ettiğini belirtti. Bunun rekabeti yeniden tanımladığını belirten Kacır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak işletmelere destek verdiklerini dile getirdi.

Kacır, TÜBİTAK ile işbirliği yaparak KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklediklerini belirtti. Bu alanda birçok projeye finansman sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye genelinde model fabrikalar kurarak. İşletmeleri dijital dönüşüme hazırladıklarını ve verimliliği artırmak için eğitimler sunduklarını ifade etti.

Son olarak, Kacır, KOBİ’lerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit etmek için DDX modelini geliştirtirdiler. Bu modelin uygulanmasını sağlayacak insan kaynağını yetiştirdiklerini dile getirdi. Ayrıca, yeni KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’nı duyurarak uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliğini artıracaklarını belirtti.

Müşteri Randevu Yazılımı